หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ติดต่อสายด่วนนายก 08-1996-4114

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2

ข้อมูลบริการ

17 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบุญส่ง วงค์หิรัญ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2
10 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบุญส่ง วงค์หิรัญ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2
8 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านผู้ใหญ่เตี้ยม ยะหัตตะ – สี่แยกวัดอ่าวสีเสียด ม.4
4 มีนาคม 2564 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนายธงชัย เหนี่ยงทอง-หนองทราย ซอย 1 ม.1
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำบริเวณเรียบถนนพนมสารคาม-บ้านสร้าง ม.9
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสระเก็บน้ำหนองยาว ม.7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร