หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข้อมูลบริการ

6 มิถุนายน 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ฉช.ถ.๑๐๔-๐๔ สายถนนลาดยาง สายบ้านแล้งซอย ๑-โรงเรียนวัดหนองปาตอง หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๑๒ หมู่ที่ ๕ บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๖ ตารางเมตร
27 พฤษภาคม 2567 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ
2 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
1 เมษายน 2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายปรีชา มาลานนท์ หมู่ที่ 9
10 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร