หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข้อมูลบริการ

26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ถึง บ้านนางทองแถม เกิดโถม ม.8
26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณนาเหล่าบก ซอย 6 ม.6
26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณนา พ.อ.สุพจน์ อารีรอบ ถึงสระเก็บน้ำหนองยาว ม.7
17 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายบรรดิษฐ วงค์สีทอง ถึง บ้านนางบุญรัตน์ วงค์แก้ว ม.9
17 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณปากซอย 10 ม.3 ถึง บ้านนายชรัตน์ เพ็งบุบผา ม.3
16 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนางโสม วงค์ยะครึ้ม ม.1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร