หน้าแรก

-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข้อมูลบริการ

3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หน้าบ้าน นางบำรุง กรัตพงค์ ถึงบ้านนายจวน กรัตพงค์ ม.3
29 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ ม.1
29 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปั๊มน้ำมัน ม.6
27 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองส่งน้ำหนองกุ่ม (ต่อจากเดิม) ม.7
27 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 (ต่อจากเดิม) ม.7 ต.หนองยาว
25 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักสงฆ์สวนป่าพุทธจักรถึงนานางรุจิรา ขาวทุ่ง ม.3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร