หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2

ข้อมูลบริการ

2 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
7 ตุลาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 กันยายน 2562 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองยาว หมู่ 5 ตำบลหนองยาว
21 กันยายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดหนองปาตอง-โรงเรียนวัดหนองปาตอง ม.12
12 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกหนองทรายถึงหนองข่า ม.1
3 มกราคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตามาส (ไตรมาสที่ 1 )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ธันวาคม 2562 การรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
9 ธันวาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ จำนวน 68 รายการ
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
22 ตุลาคม 2562 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร