หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 6

ข้อมูลบริการ

30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดหนองปาตองถึงคูยายเอี่ยม ม.2
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณด้านหลังโรงสีข้าว ม.11 ต.หนองยาว
12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าร.ร.วัดหนองปาตองถึงคูยายเอี่ยม ม.2 ระยะทางยาว 250 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด
12 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าร.ร.วัดหนองปาตองถึงคูยายเอี่ยม ม.2 ระยะทางยาว 250 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด
10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565)
5 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณด้านหลังโรงสีข้าว ม.11 ต.หนองยาว
26 เมษายน 2565 รายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
25 เมษายน 2565 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ
3 มีนาคม 2565 สื่อแอนิเมชันอินไฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้าย
1 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) อบต.หนองยาว
1 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) อบต.หนองยาว
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศขยายกำหนดเวลาการประเมินภาษี การชำระภาษี การผ่อนชำระภาษี และการแจ้งรายการต่างๆ ปี2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร