หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 8

ข้อมูลบริการ

11 พฤษภาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
19 เมษายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566 แนวปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ( Terms of Reference:TOR )
13 กุมภาพันธ์ 2566 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เพิ่มเติม
3 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2566
18 สิงหาคม 2565 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร