หน้าแรก

นายสุนันท์ บุญประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ติดต่อสายด่วนนายก 08-1996-4114

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข้อมูลบริการ

9 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
9 เมษายน 2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างบล็อกสูบน้ำ บริเวณคลองทิวา นาผู้ใหญ่ชินภัทร วงค์สุข ม.10 ต.หนองยาว
7 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบานน้ำ บริเวณบ้านนายบุญส่ง วงค์หิรัญ ต่อจากเดิม ม.2
29 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลางจ้างขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 2 ม.7 ต.หนองยาว
29 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลางจ้างขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 2 ถึง ซอย 5 ม.3 ต.หนองยาว
29 มีนาคม 2564 ประกาศราคากลางจ้างขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 7 ม.7 ต.หนองยาว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร