หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 8

ข้อมูลบริการ

1 เมษายน 2567 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายปรีชา มาลานนท์ หมู่ที่ 9
10 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)
26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ถึง บ้านนางทองแถม เกิดโถม ม.8
26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณนาเหล่าบก ซอย 6 ม.6
26 ตุลาคม 2566 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณนา พ.อ.สุพจน์ อารีรอบ ถึงสระเก็บน้ำหนองยาว ม.7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร