หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 6

ข้อมูลบริการ

21 กรกฎาคม 2565 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคูหน้าวัดหนองปาตอง ม.12 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 นานายเสนอ เพ็งบุบผา จุดที่ 2 นายายมณเฑียร โอสถานนท์
19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือนเม.ย. 65 – มิ.ย. 65
20 มิถุนายน 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
8 มิถุนายน 2565 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายธวัช เพ็ชรวงษา ม.11
31 พฤษภาคม 2565 ประกาศกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2565 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายเสริมส่ง สืบเสน ม.5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร