หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เบอร์โทรศัพท์ 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5

ข้อมูลบริการ

21 เมษายน 2565 ประกาศราคากลางปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณด้านหลังโรงสีข้าว ม.11 ต.หนองยาว
20 เมษายน 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางสมหมาย สินพิชัย ถึง รพ.สต.บ้านต้นนา ม.10 ต.หนองยาว
12 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564)
30 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมไผ่ศรี ม.3 ต.หนองยาว
15 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หน้าบ้าน นางบำรุง กรัตพงค์ ถึงบ้านนายจวน กรัตพงค์ ม.3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร