หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

ข้อมูลบริการ

29 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ ม.1
29 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปั๊มน้ำมัน ม.6
27 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองส่งน้ำหนองกุ่ม (ต่อจากเดิม) ม.7
27 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 (ต่อจากเดิม) ม.7 ต.หนองยาว
25 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักสงฆ์สวนป่าพุทธจักรถึงนานางรุจิรา ขาวทุ่ง ม.3
25 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณา เหล็กเพชร ถึงบ้านนายจำนง ยะโสภา ม.5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร