หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 6 7 8

ข้อมูลบริการ

12 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าร.ร.วัดหนองปาตองถึงคูยายเอี่ยม ม.2 ระยะทางยาว 250 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด
12 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าร.ร.วัดหนองปาตองถึงคูยายเอี่ยม ม.2 ระยะทางยาว 250 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด
10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565)
5 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณด้านหลังโรงสีข้าว ม.11 ต.หนองยาว
22 เมษายน 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนองตาแบน (ต่อจากเดิม) ม.8 ต.หนองยาว
21 เมษายน 2565 ประกาศราคากลางปรับปรุงลานตากข้าวบริเวณด้านหลังโรงสีข้าว ม.11 ต.หนองยาว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร