ร้องเรียนการทุจริต

หากท่านมีปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต

กรุณาติดต่อได้ที่...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
โทร./โทรสาร 0-3855-4175

E-mail : webmaster@nongyao.go.th
https://www.nongyao.go.th

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..