หน้าแรก

นายคเชนทร์   บุญประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สายด่วนนายก 084-679-2222

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

ข้อมูลบริการ

15 ตุลาคม 2564 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ม.4 ต.หนองยาว
8 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางวัดหนองยาวถึงบ้านต้นนา ม.7,10 ต.หนองยาว
5 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดต้นตาลถึงโรงเรียนวัดหนองปาตอง ม.2,8,9,11 ต.หนองยาว
23 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดหนองยาวถึงบ้านต้นนา ม.7,10 ต.หนองยาว
21 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 1 ม.3 ต.หนองยาว
21 กันยายน 2564 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย 3 ม.1 ต.หนองยาว
10 สิงหาคม 2564 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 3/2564
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
5 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองยาว
4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
1 มิถุนายน 2564 รายงานการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม/ข่าวสาร