โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”

โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ ริมสระชวดด้วน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email