โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ร่วมจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Print Friendly, PDF & Email