ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองยาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


ราคากลางก่อสร้างอาคาร

Print Friendly, PDF & Email