ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของขวัญ อบต.หนองยาว

Print Friendly, PDF & Email