ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนางโสม วงค์ยะครึ้ม ม.1


IMG_20231106_00011

Print Friendly, PDF & Email