ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณปากซอย 10 ม.3 ถึง บ้านนายชรัตน์ เพ็งบุบผา ม.3


IMG_20231106_0001

Print Friendly, PDF & Email