ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการ จำนวน 68 รายการ


img166

Print Friendly, PDF & Email