ประกาศการขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)


ประกาศขยายเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

Print Friendly, PDF & Email