ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลหนองยาว


ตำบลหนองยาว เดิมทีเป็นตำบลที่มีหนองน้ำหลายแห่ง และมีน้ำอุดมสมบูรณ์ สามารถหาปู ปลา ได้ตลอดทั้งปี และพื้นที่หนองน้ำมีเนื้อที่ยาวมาก ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า "ตำบลหนองยาว" มาจนถึงปัจจุบันนี้